The Goal Without Plan is Just a Wish

ERP ve CRM nedir? Ketencek iş ortaklarına neler sunar?

ERP
ERP (Enterprise Resource Planning) basitçe Kurumsal Kaynak Planlaması olarak tanımlanan bir verimlilik uygulamasıdır.
Tüm orta ve büyük ölçüdeki işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel  ismidir.

ERP'ler hakkında çok  fazla döküman ve yazı olmasına rağmen tanımlar uygulamayı tam anlamıyla ifade edemeyebilir. Çünkü tüm işletmelerin ürün ve/veya verdikleri hizmetler için bu işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılması farklı kriterler gerektirebilir.
ERP'lerin önemi işletmenin  personel takip sisteminden satış sonrası hizmetlere kadar tüm iş sürecini kapsadığı düşünülürse daha net anlaşılır.
ERP'lerin kapsadığı başlıca modüller şunlardır:
Stok, Alınan Siparişler, Verilen Siparişler, İthalat, İhracat, Cari Hesaplar, Muhasebe, Çek ve Senet, Personel Takip Sistemi, Bordro, İnsan kaynakları, Arıza Takip, Barkod Sistemi, stok sayım modülleri, perakende satış, POS gibi temel modüller...

Türkiyede sıkça kullanılan başlıca ERP'ler:
Nebim Winner
Nebim V3
Logo
Micro
Eta
SAP

Ketencek Bilgi Teknolojileri'ni sektördeki diğer ekiplerden ayıran temel özellik; sadece bir ERP programında değil, sözünü ettiğimiz ERP'lerin tamanında uygulamalar geliştirmiş olmasıdır. Ketencek; edindiği tecrübeler ile müşterilerine ERP'lerini nasıl verimli kullanacakları konusunda danışmanlık hizmetleri vermeyi sürdürmektedir. 

CRM
CRM (Customer Relationship Management) "Müşteri İlişkileri Yönetimi" olarak özetlenebilir.
CRM müşterilerinizin, mağazalarınızın, ürünlerinizin tüm alışveriş detaylarını elde etme olanağı sağlar. Alışveriş alışkanlıklarından raporlar üretmenizi, bu raporlara dayanarak yeni satış teknikleri geliştirmenizi sağlar. Örnek vermek gerekirse başarılı bir CRM uygulamasıyla; en çok hangi mağaza, hangi saatler arasında satış yapıyor ya da yapmış, hangi müşterilerimiz ya da nerede oturanlar alışveriş yapmış, 
hangi ürünlerin hangi renkeri, hangi saatlerde daha fazla satıyor, alışveriş yapanların cinsiyetleri, yaş aralıkları, hangi sıklıkta alışveriş yapıyor, sepet ortalamaları nelerdir? vb gibi birçok sorunun cevabından rapor detayı yaratılabilir.

CRM  hakkında çok fazla yanlış bilinen bilgiler de vardır.  CRM bir program ya da bir obje degil; elinizdeki veri tabanınızdaki verilerin yorumlanmasından çıkan sonuçlardır. Günümüzde bir çok sektörde faaliyet gösteren şirketlerin üretim, maliyet yönetimi, stok kontrolü, verimlilik, pazarlama çalışmaları ne kadar önemliyse; müşteri yönetimi de aynı derecede önemli olarak kabul edilmektedir.